Usein kysyttyä

Kuinka usein nuohotaan?

Kerran vuodessa nuohotaan:

  • kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen. Erikseen sovittaessa nuohooja puhdistaa myös suuluukuttoman takan tulipesän.
  • kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen. Keskuslämmityskattilan ja lämminilmakehittimen tulipesän ja tulipinnat nuohooja puhdistaa, jos siitä erikseen sovitaan.

Kerran kolmessa vuodessa nuohotaan:

  • yksityisen loma-asunnon ja sen saunan tulisijat hormeineen. Nuohous on suoritettava loma-asunnon pääasiallisena käyttöaikana. Ympärivuotisessa käytössä olevat loma-asunnon tulisijat ja hormit nuohotaan käytettävän polttoaineen mukaan joka vuosi tai joka toinen vuosi.

Kunnan pelastusviranomainen voi paloturvallisuussyistä määrätä, että nuohous on suoritettava useammin kuin edellä on sanottu. Tulisijan ja hormin rakenteesta tai muista erityisistä syistä, esimerkiksi rakennuksen ollessa asumaton tai muutoin poissa käytöstä, kunnan pelastusviranomainen voi sallia nuohouksen tehtäväksi harvemmin.

Jos rakennuksen tulisijat ja hormit ovat olleet käyttämättä yli kolme vuotta tai niiden käyttötarkoitus muuttuu, on nuohoojan tarkistettava ja tarvittaessa nuohottava ne ennen niiden käyttöönottoa.

Miten lämmitetään puilla tehokkaasti?

Avaa savupelti ja luukkujen ilmanottoaukot. Palamisen on saatava riittävästi korvausilmaa.

Käytä pieniksi pilkottuja kuivia puita.

Lado takkaan ja takkaleivinuuniin puut pystyyn ja leivinuuniin vaakatasoon. Jätä puiden väliin ilmarakoja ja tilaa sytykkeille, kuten paperille ja lastuille.

Älä käytä sytykkeinä jätteitä, kuten maitotölkkejä. Myös tuohi savuttaa runsaasti sytytysvaiheessa.

Avaa uunin tuhkaluukku. Sytytä polttopuut palamaan ja sulje suuluukku, mutta jätä sen ilma-aukot auki. Kun palaminen saa riittävästi happea, savukaasut pääsevät virtaamaan riittävän kuumina, jolloin veto on hyvä ja savussa oleva kosteus ei tiivisty savukanavissa ja hormissa vedeksi.

Kun palaminen on tasaista, säädä korvausilma-aukot sopiviksi.

Lisää puita tasaisesti muutama kappale kerrallaan.

Ennen kun suljet savupellin, varmista että hiilet ovat palaneet loppuun, sillä muuten ne muodostavat myrkyllistä häkää.

Mikä on paras polttopuu?

Yleisimmin käytetyistä polttopuista koivu on paras. Yhdestä pinokuutiosta syntyy energiaa 1700 kilowattituntia. Muiden puiden energiantuotto on huomattavasti vähäisempää – yksi pinokuutiometri mäntyä tuottaa 1360 kWh, haapaa 1330 kWh, kuusta 1320 kWh ja leppää 1230 kWh.

Yksi pinokuutiometri kuivaa koivupilkettä vastaa energialtaan 170 litraa kevyttä polttoöljyä.

Ota yhteyttä

Petri Huikuri

Tanja Ylläsjärvi

050 4624685

Koillis-Pirkan Nuohouspalvelu Oy

kpnp@saunalahti.fi